MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android]

最近真的是有点迷恋 MIUI 了,虽然她不完美,不过够折腾;俗话说生命在于折腾!今天又倒腾了几款锁屏样式,分享给大家,百变锁屏,拒绝单调!惊艳的锁屏样式,总有你喜欢的。 @Appinn

1,Dreamlock

MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android] 1MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android] 2

Download

2,RO-UI

MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android] 3MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android] 4

Download

3,WP7

MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android] 5MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android] 6

Download

4,Samsung-GS-MIUI

MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android] 7

Download

5,Evoluer

MIUI 惊艳锁屏样式5款[Android] 8

Download

40 条留言

 1. tongnixcv 2011/09/13 回复
 2. nijp2004@gmail.com 2011/09/13 回复
 3. 不执着 2011/09/13 回复
 4. liting6680@gmail.com 2011/09/13 回复
 5. 抱鱼睡的猫 2011/09/13 回复
 6. 落水的猫 2011/09/13 回复
 7. 烧坏的内存条 2011/09/13 回复
 8. 殁漂遥 2011/09/13 回复
 9. 土人robin 2011/09/14 回复
 10. moeimouto 2011/09/14 回复
 11. 山心豆 2011/09/14 回复
 12. 支持作者 2013/02/25 回复

写留言