Nandasisland – 南达之岛[周末游戏计划]

小众的长期沙发党 二嫂 同学发来一个叫 Nandasisland – 南达之岛 的小游戏

画面精美得没的说,可玩性及音效也不错,游戏有点类似那个腊笔画软件 Crayon Physics

nandasisland

Nandasisland 是给花浇水的游戏,当然,水不是那么容易浇的,需要用线条来改变雨水的下落线路,并且还需要蓄水和喷水的过程,很有趣,很智力。

游戏开始会有向导教你如何游戏,来开始吧

下载(13.7MB): easy-share | 来自小众软件 | mediafire | filefront | 纳米

42 条留言

 1. sfufoet 2008/04/05 回复
  • Paveo 2008/04/05 回复
  • Enson 2008/04/06 回复
 2. TanCee 2008/04/05 回复
 3. scavin 2008/04/05 回复
  • Paveo 2008/04/05 回复
 4. 没趣鱼 2008/04/05 回复
  • scavin 2008/04/05 回复
  • Paveo 2008/04/05 回复
 5. 风风 2008/04/05 回复
 6. 耶利米 2008/04/05 回复
 7. lion 2008/04/05 回复
 8. sky 2008/04/05 回复
 9. 金魚 2008/04/05 回复
  • scavin 2008/04/06 回复
 10. MaoMen 2008/04/05 回复
 11. youdu 2008/04/05 回复
 12. H 2008/04/06 回复
  • scavin 2008/04/06 回复
 13. sunbeam 2008/04/06 回复
  • scavin 2008/04/07 回复
  • fisio 2008/04/08 回复
 14. delta 2008/04/11 回复
 15. 77 2008/04/13 回复
 16. delta 2008/04/17 回复
 17. napoleon9000 2008/08/29 回复
 18. 宝贝 2009/04/14 回复
  • scavin 2009/04/14 回复

写留言