Ougishi – 手写字转换成书法家字体

Ougishi 可以将手写体转换成书法家字体,尽显大家风范

ougishi

盗盗 发给我的一款很好很强大的小软件,可以把手写字转换成大书法家的字,Ougishi 预设了行书、草书、王羲之、怀素、徽宗、苏轼等十来种风格,还可调整笔脉、宽度、抑扬、飞白、连绵、轻笔等数值自定义字体。

这款来自日本的小软件,转换效果相当不错,用来做 logo 也是不错的选择。

update:我不确定汉化版中是否有木马,官方主页在这里,请重新下载原日文版本,摸索着可以使用 mediafire

64 条留言

  • scavin 2008/01/08 回复
  • cym 2008/01/08 回复
  • haha 2019/02/14 回复
 1. abc 2008/01/08 回复
 2. yyjh 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/08 回复
 3. Jing 2008/01/08 回复
 4. p 2008/01/08 回复
 5. scavin 2008/01/08 回复
  • Paveo 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/08 回复
  • Paveo 2008/01/08 回复
 6. GTDLIFE.cn 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/08 回复
 7. 阿企 2008/01/08 回复
 8. Jyu.. 2008/01/08 回复
 9. 大漠 2008/01/08 回复
 10. 大漠 2008/01/08 回复
 11. 大漠 2008/01/08 回复
 12. 路人风 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/08 回复
  • 路人风 2008/01/08 回复
 13. 2008/01/08 回复
 14. redpig 2008/01/08 回复
  • redpig 2008/01/08 回复
 15. 斑马 2008/01/08 回复
 16. 2008/01/08 回复
 17. 血饕餮 2008/01/08 回复
 18. tireless 2008/01/08 回复
 19. tireless 2008/01/08 回复
 20. tireless 2008/01/08 回复
 21. tireless 2008/01/08 回复
 22. tireless 2008/01/08 回复
 23. tireless 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/08 回复
  • scavin 2008/01/09 回复
 24. EnsonKing 2008/01/09 回复
 25. 任笑 2008/01/09 回复
 26. 小心 2008/01/09 回复
 27. 胡子 2008/01/09 回复
 28. 瘦瘦 2008/01/10 回复
 29. twoken 2008/01/13 回复
 30. 染指 2008/02/08 回复
 31. 陌陌 2008/03/31 回复
 32. SHY 2012/02/04 回复
 33. n614 2012/02/27 回复

写留言